Jak powstała wola naszych działań?

Główne osie naszych działań zakładają pojawienie się nowych wartości jako addytywnej sumy pomysłów, idei i koncepcji osób i instytucji, które włączone są w tworzenie medycyny cybernetycznej.

Nasza działalność statutowa jest zapisana w dokumentach założycielskich i zakłada wszelkie możliwe działania na rzecz wsparcia rozwoju nowoczesnej, cybernetycznej, lepszej medycyny nazwanej umownie cybernetyczną (MC). Wierzymy, że wykorzystując ogromny potencjał przemysłu 4.0, dobrą wolę i zapał wielu przychylnych osób jesteśmy w stanie animować skuteczne działania na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia.

Nasze działania koncentrują się na 3 priorytetowych osiach dydaktycznych, naukowych i wdrożeniowych. Pragniemy rozpocząć skuteczne wdrożenie nauczania nowych technologii medycznych, rozpocząć prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe nowych systemów algorytmicznych i AI do neurologii, jak też zająć się rozwojem nowoczesnej sieci placówek medycznych nowej generacji.

Projekt CYBERMED‒2019+
wsparcie inicjatyw dydaktycznych i naukowych

Wdrożenie i realizacja programu nauczania MC dla studentów medycyny i w ramach kursu podyplomowego dla lekarzy to nasz zasadniczy pomysł na wsparcie nauczania specjalistów i przyszłych specjalistów do pracy w nowych warunkach technologii i organizacji.

Chcemy osiągnąć to poprzez:

  • Projekt i nauczanie przedmiotu MC dla studentów medycyny i lekarzy – specjalistów neuronauk
  • Wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne cyklu konferencji i paneli naukowych związanych z rozwojem cybernetyki medycznej

Projekt NeuroTerminal

Projekt stworzenia cybernetycznego, chmurowego systemu opieki nad chorymi z dużymi chorobami neurologicznymi.

Wdrożenie projektu NeuroTerminal do praktyki klinicznej w ramach sieci Neurosphera K+

Aktywizacja środowisk zawodowych i grup pacjenckich we współorganizacji systemu NeuroTerminal

Wierzymy, że Fundacja EMERGEN jest dalszą i logiczną koncepcją działań jej fundatora, który chce w ten sposób dalej realizować te idee, które dostarczają najlepszych rozwiązań i korzyści dla chorych. To druga strona naszych działań: misja lekarska wynikająca i zawierająca się w humanitarnej idei wszystkiego co chcemy tworzyć.

Nasze działania koncentrują się na 3 priorytetowych osiach dydaktycznych, naukowych i wdrożeniowych. Pragniemy rozpocząć skuteczne wdrożenie nauczania nowych technologii medycznych, rozpocząć prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe nowych systemów algorytmicznych i AI do neurologii, jak też zająć się rozwojem nowoczesnej sieci placówek medycznych nowej generacji.

Zarząd, Rada Nadzorcza i Rada Honorowa Fundacji Emergen

Zarząd:

  • Piotr Zwoliński – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Elżbieta Bonder – Prezes Rady

Rada Honorowa

  • Katarzyna Proniewska-Mazurek
  • Teresa Siwicka
  • Łukasz Rychlicki