Jak działa Fundacja EMERGEN

Fundacja EMERGEN powstała by animować i wspierać wszelkie ruchy rozwoju nowej medycyny opartej o nowoczesne technologie przemysłu 4.0

Nasza działalność statutowa zakłada wszelkie możliwe działania na rzecz wsparcia rozwoju nowoczesnej, cybernetycznej, lepszej medycyny nazwanej umownie cybernetyczną (MC). Wierzymy, że wykorzystując ogromny potencjał przemysłu 4.0, dobrą wolę i zapał wielu przychylnych osób jesteśmy w stanie animować skuteczne działania na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia.

Nasze działania to 3 priorytetowe kierunki: prace badawczo-rozwojowe w obszarze neurofizjologii, rozwój badań naukowych poświęconych neurologii funkcjonalnej i wsparcie technologiczne systemu Neuroterminal®. Pragniemy rozpocząć też prace wdrożeniowe nowych systemów algorytmicznych i AI w neurologii, oraz wspierać rozwój nowoczesnej sieci placówek medycznych nowej generacji.

Projekt NeuroTerminal

Projekt stworzenia cybernetycznego, chmurowego systemu opieki nad chorymi z padaczką. Obecnie Neuroterminal® jest systemem aktywnie wykorzystywanym przez CTP Neurosphera.

Stworzenie sieciowego systemu współpracy neurologów i epileptologów w ramach Neuroterminal® - pragniemy wspierać sieć ośrodków CTP Neurosphera w Polsce i UE.

Objęcie opieką największej społeczności chorych na padaczkę – możemy pomóc wszystkim, nikogo nie pozostawimy bez pomocy.

Misją Fundacji EMERGEN jest logiczna kontynuacja działań jej fundatora, który chce w ten sposób dalej realizować ponadczasowe idee pomocy chorym, oparte na uniwersalnych wartościach i nowoczesnych narzędziach. To druga, nie mniej ważna strona naszych działań: misja lekarska wynikająca i zawierająca się w humanitarnej formule medycyny.

Prosimy o wsparcie, poparcie, pomoc, komentarze i zachęcamy do współpracy. Jest nam po drodze z osobami i instytucjami, które myślą i działają podobnie. Pokładamy nadzieję we wspólnym zrozumieniu potrzeb chorych i wypracowaniu modelów opieki nad pacjentami z wykorzystaniem całego dostępnego potencjału technologicznego. To możliwe, potrzebne i wykonalne.

Zarząd, Rada Nadzorcza i Rada Honorowa Fundacji Emergen

Zarząd Fundacji EMERGEN:

  • Piotr Zwoliński – Prezes Zarządu
  • Natalia Miodek – Asystent Zarządu

Rada Fundacji EMERGEN:

  • Elżbieta Bonder – Prezes Rady

Rada Honorowa Fundacji EMERGEN

  • Elżbieta Bonder
  • Katarzyna Proniewska-Mazurek
  • Teresa Siwicka
  • Łukasz Rychlicki